MJ Städkonsult AB erbjuder företag och organisationer inom både privat och offentlig verksamhet kompletta, kund- och miljöanpassade lokalvårdstjänster. Det har vi gjort sedan 1988 så vi har hunnit samla på oss en del erfarenhet.

Kontor, lager, förråd och verkstad ligger i centrala Göteborg men vi är verksamma i hela stor-Göteborg.

Idag har vi ett 80-tal medarbetare inom städ, ca 10-15 inom fönsterputs och vaktmästeri.

Certifiering & branschorganisation

ISO-certifiering

ISO 9001 är en kvalitetscertifiering som borgar för att vi arbetar strukturerat efter högt ställda kvalitetskrav inom branchen. Läs mer om kvalitetslednngsystem på SIS.se

ISO 14001 är en miljöceritifiering som visar att vi arbetar efter en uttalad miljöpolicy med höga krav på kunskap och engagemang. Läs mer om miljöledningsystem på  SIS.se

Auktoriserad serviceentreprenör

Almega kontrollerar och lyfter fram seriösa företag i branchsen. För att bli auktoriserad partner ställs en rad krav som visar att företaget drivs på ett ansvarstagande sätt både i ekonomiskt och miljömässigt avseende samt att den service som utförs håller hög klass. Det innebär också att vi har kollektivavtal. Läs mer på serviceentreprenörerna.se

Städa lugnt - mindre bekymmer för alla

Städa lugnt - så kallar vi vårt kvalitetssystem som hjälper oss att arbeta på ett tydligt och engagerat sätt. Städa lugnt tar avstamp i de internationella standarderna för kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets föreskrift för Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Paragrafer är bra att hänvisa till men vad betyder det för våra kunder i praktiken?

Personalpolicy

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. De flesta i personal är PRYL-utbildade. Nya medarbetare får alltid en intern grundutbildning av de arbetsmetoder som arbetsuppgiften kräver. All personal uppfyller också de krav  våra uppdragsgivare normalt ställer som t.ex. grundläggande förståelse av svenska i tal och skrift. 

För att alla ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt så effektivt som möjligt har vi tagit fram instruktioner och checklistor. På varje arbetsplats finns en arbetsplatsmapp med städbeskrivning, städinstruktion, materiallistor, egenkontrollistor m.m.

Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal där vi får möjlighet att både informera och fånga upp våra medarbetares synpunkter och ta vara på deras erfarenheter.

Reklamationer

Ingen är perfekt - men vi jobbar på det! Vår framgång hänger på att vi har nöjda kunder. Därför har vi kartlagt våra rutiner och vårt arbetssätt noggrant. Vid upphandling försöker vi vara mycket tydliga med omfattningen och vad som ingår i vårt städuppdrag så att du som kund skall känna dig trygg och inte råka ut för några överraskningar.

Vikarier

Vi kan inte garantera att vår personal alltid är frisk. Däremot kan vi garantera att det inte ska drabba våra kunder.

För att säkra kvaliteten på vårt arbete och för att du som kund inte ska behöva undra varför ett nytt ansikte dyker upp, har vi en väl utarbetad rutin som vi följer när någon blir sjuk.

 

.

Vår miljöpolicy

Som de flesta andra företag är vi mycket medvetna om hur viktigt det är att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö. Därför är det angeläget för oss att i stort som i smått noga tänka över hur vi arbetar och ta ansvar för att inte misshushålla med kemikalier och annat material. 

Våra bilar och miljön

Alla nya bilar är miljöbilar. Vi mäter noggrant bränsleförbrukningen, för att se hur vi kan sänka våra utsläpp ytterligare. Vi tankar alla våra bilar på ett ställe som ligger nära  vårt kontor så slipper vi onödiga körsträckor för tankning. Bilarna körs på ACP Diesel vilket sänker vårt CO2 utsläpp med ytterligare 25%! Läs mer om ACP Diesel på preem.se

Entrématta

Den smuts som fångas upp i en entrématta kan innehålla miljögifter och tungmetaller. De föroreningarna vill vi inte skölja ut i naturen igen med tvättvattnet. När vi tvättar entrémattorna tar vi  hand om sådana miljöfarligheter som tungmetaller i egna reningsverk som renar avloppsvattnet. Samtidigt kontrollerar vi entrémattorna så att de är hela och representativa. Och lika effektiva som om de var nya.

Kaffe

Allt kaffe från Arvid Norquist som vi levererar klimatkompenseras till 100 %. Läs gärna mer om hållbart kaffe.

 

Vill du ha hjälp med

städning?

031-711 18 60

info@stadkonsult.se

Skicka ett mejl så ringer vi upp så snart vi kan!

Läs mer om

vår policy