Vaktmästeri

Vaktmästeri

Vi monterar hyllor, åker till tippen, fyller på förråden, vattnar blommor och mycket mer. Vad behöver ni ha hjälp med?

Fler och fler inser fördelarna med att slippa allt som stör de dagliga rutinerna och tar fokus från det du egentligen behöver göra. Däremot är det ett perfekt jobb för en inhyrd vaktmästare.

Vi hjälper dig med allt som inte hinns med men som ändå måste göras. Det kan handla om att byta lampor, montera möbler, hänga upp whiteboardtavlor, röja ur förråd, åka till tippen och mycket mer. Allt ifrån små hantverksjobb till större projekt. Dessutom har vi både tillstånd och rutiner för att hantera farligt avfall samt rapportering av detta till Naturvårdsverket.

Ny kund?

Just nu för dig som är ny kund! Prova med 15 % rabatt!

Kontakta oss

Vad behöver du hjälp med? Vi löser det!